Jaromír Chrenka

tel.: 602 739 698

info@bublinahodonin.cz

facebook.com/taborolsi

Program táborů

Hlavní náplní času jsou na táboře rozličná klání, souboje a hry. Jednotlivé hry jsou zasazeny do příběhu, který nás provází celým táborem, tak aby umocnily napínavý děj a zároveň si děti o daném tématu (nenásilnou formou) rozšířily znalosti. Každý den začíná rozcvičkou a končí slavnostním nástupem v krojích s vyhodnocením celého dne. Kromě bodovaných her jsme si na táboře oblíbili různá sportovní klání v basebalu, fotbalu a volejbalu. Pokud to počasí dovolí nebo naopak pokud nám nedovolí nic jiného, chodíme se koupat do nedalekého rybníka Hadrava. V posledních letech, kdy se letní teploty vyšplhaly vysoko nad 30 stupňů, se mnohdy plánované hry změnily na vodní variantu a u rybníka jsme trávili velkou část horkého dne. Děti se na táboře naučí spoustu nových her, základy tábornických dovedností, první pomoci, tábornických písniček, batikování triček apod.

Rodinný tábor:

Pro koho je určen

Rodinný tábor je určený pro rodiny s dětmi asi do 10 let. 

Celým pobytem se prolíná celotáborová hra, do které jsou zapojeny děti i rodiče. Nechybí v ní četba na pokračování, noční hry, bojovky nebo třeba cesta za pokladem.

Každá rodina se vystřídá ve službě v kuchyni i přípravě táborového ohně.

Když přeje počasí, nechybí ani koupání v rybníce, sbírání hub a borůvek. Když počasí nepřeje, máme velké teepee, do kterého se vejde celé táborové osazenstvo.

Naším cílem je zprostředkovat dětem pocit splynutí s přírodou bez rušení vymožeností moderní civilizace. Dát jim možnost usínat v teepee při ohni, na který si samy nachystaly dřevo. Zažít hry v lese, navazovat kamarádské vztahy, začlenit se do kolektivu různě starých dětí.

2019 Tajemný poklad kapitána Kidda

Kapacita tábora již byla naplněna.

Letos o prázdninách se vydáme na dobrodružnou plavbu po širém moři. Pokusíme se najít záhadný pergamen a tajemný poklad kapitána Kidda. 
Kapitán Kidd byl nelítostný pirát. Se svou posádkou na lodi Černá kotva nelítostně přepadal jiné lodě i přístavy. Nashromáždil velké množství zlata, šperků a diamantů. Za své skutky však byl popraven a jeho kumpáni prokleti. Pergamen, který kletbu zruší, byli i s truhlicí ukryt na neznámém ostrově. Od té doby piráti na Černé kotvě brázdí všechna moře a oceány - hledají poctivé námořníky, kteří by jim pomohli truhlu s pokladem a pergamenem najít a zbavili je tak kletby. 
Staneš se i ty jedním z námořníků?

Vedení rodinného tábora

Mgr. Kristína Polášková
program tábora 
učitelka

Jana Herzánová - Veveřice
program tábora
krejčová

  Sára Kantórová
instrukturka
  Terka Vrbová
instruktorka

Dětský letní tábor:

Pro koho je určen

Na tábor s námi jezdí děti od 9 do 15 let. Jelikož sídlí naše organizace v Hodoníně, většina dětí pochází odtud a z blízkého okolí, to však ale není podmínkou ani pravidlem. Děti, které s námi jezdí pravidelně a postupně nám z dětského věku odrostou, potom rádi vezmeme jako instruktory. Většina současného vedení také jezdí na tábor od útlého dětství, ani v pozdějším věku se nechtěli vzdát účasti na táboře a tak se postupně naše základna vedoucích rozšiřuje.

2019 Robin Hood: Záhada Sherwoodu

Letos se vydáme do daleké historie jedné z tehdy nejmocnějších zemí. Její osud třímal ve svých rukách mocný panovník Richard Lví srdce. Byla to však těžká doba, kterou zmítaly války, útlak a boje, kdy se proti sobě obracel bratr proti bratrovi, soused proti sousedovi. V této době žil i on. Muž, který ztratil vše, aby se poté mohl stát nadějí ostatních. Les se mu stal domovem, uprchlíci a druhové ve zbrani rodinou. Vydejme se proto spolu poznat muže, jenž se z lidového hrdiny stal legendou. Robin Hood.

Termín tábora: 14. až 27. července 2019.

Cena

Cena 14 denního pobytu na táboře stojí pro jednoho 3.900 Kč. Zahrnuje stravu pětkrát denně, dopravu, ubytování a odměny. Cena nezahrnuje úrazové pojištění.

 

Vedení dětského letního tábora

Vedení i instruktory tvoří zkušený tým, kteří jezdí na tento tábor několik let. Instruktory tvoří vždy studenti, kteří na tábor jezdili v minulosti jako děti.
 

Mgr. Martina Hurychová
hlavní vedoucí, celotáborová hra
sociální pracovnice

Nina King
zdravotnice, instruktorka
studentka

Kamil Trávníček
zdravotník, instruktor

Jaromír Chrenka - Skřítek
zásobovač
 

 

Jiří Vinklárek - Kašpar
kuchyně
57 let
finanční poradce

Jana Herzánová - Veveřice
kuchyně
krejčová

Hanka Kuběnová
kuchyně
učitelka

Lenka Sováková
kuchyně
fyzioterapeutka

 

INSTRUKTOŘI

Albert Hlobil
student
 

Otakar Bucek
student
 

Petr Macháček - Machec
student
 

Jan Matějka - Matica
student
 

Tereza Tomanová
studentka
 

 

rigiform

Činnost agentury podporuje město Hodonín.

Poděkování obci Olší, především starostovi obce Janu Dvořákovi,
Milušce a Janu Krejčímu, za podporu při organizování tábora.

sklenářství velká kasárna hodonín