Jaromír Chrenka

tel.: 602 739 698

info@bublinahodonin.cz

facebook.com/taborolsi

Program táborů

Hlavní náplní času jsou na táboře rozličná klání, souboje a hry. Jednotlivé hry jsou zasazeny do příběhu, který nás provází celým táborem, tak aby umocnily napínavý děj a zároveň si děti o daném tématu (nenásilnou formou) rozšířily znalosti. Každý den začíná rozcvičkou a končí slavnostním nástupem v krojích s vyhodnocením celého dne. Kromě bodovaných her jsme si na táboře oblíbili různá sportovní klání v basebalu, fotbalu a volejbalu. Pokud to počasí dovolí nebo naopak pokud nám nedovolí nic jiného, chodíme se koupat do nedalekého rybníka Hadrava. V posledních letech, kdy se letní teploty vyšplhaly vysoko nad 30 stupňů, se mnohdy plánované hry změnily na vodní variantu a u rybníka jsme trávili velkou část horkého dne. Děti se na táboře naučí spoustu nových her, základy tábornických dovedností, první pomoci, tábornických písniček, batikování triček apod.

Rodinný tábor:

Pro koho je určen

Rodinný tábor je určený pro rodiny s dětmi asi do 10 let. 

Celým pobytem se prolíná celotáborová hra, do které jsou zapojeny děti i rodiče. Nechybí v ní četba na pokračování, noční hry, bojovky nebo třeba cesta za pokladem.

Každá rodina se vystřídá ve službě v kuchyni i přípravě táborového ohně.

Když přeje počasí, nechybí ani koupání v rybníce, sbírání hub a borůvek. Když počasí nepřeje, máme velké teepee, do kterého se vejde celé táborové osazenstvo.

Naším cílem je zprostředkovat dětem pocit splynutí s přírodou bez rušení vymožeností moderní civilizace. Dát jim možnost usínat v teepee při ohni, na který si samy nachystaly dřevo. Zažít hry v lese, navazovat kamarádské vztahy, začlenit se do kolektivu různě starých dětí.

2018 Pomněnkové království

Kapacita tábora již byla naplněna.

Pomněnkové království

…..Za sedmero horami a devatero řekami u rybníčku Hadrava, bylo jedno malé království.

Vládl v něm dobrotivý král Květoslav. Žil zde spokojeně se se svojí překrásnou dcerou Pomněnkou.

Až jednou – kde se vzal, tu se vzal – objevil se zde zlý černokněžník Bradlovec. Tomu se princezna Pomněnka velice zalíbila. Rozhodl se tedy, že si ji odveze na svůj hrad.

Král Květoslav byl velmi smutný a slíbil velkou odměnu tomu, kdo princeznu Pomněnku najde a vysvobodí ze zajetí zlého černokněžníka.

Putování za princeznou však nebude snadné. Po cestě musíte překonat několik těžkých úkolů, ubránit se loupeživým rytířům nebo překonat několikahlavého draka.

Doposud se nikomu nepodařilo princeznu vysvobodit.

 Najdou se mezi vámi stateční rytíři princi a princezny, kteří nám pomohou princeznu Pomněnku vysvobodit???

Vedení rodinného tábora

Mgr. Hana Kuběnová
program tábora
učitelka

Mgr. Kristína Polášková
program tábora 
učitelka

Jana Herzánová - Veveřice
program tábora
krejčová

Dětský letní tábor:

Pro koho je určen

Na tábor s námi jezdí děti od 9 do 15 let. Jelikož sídlí naše organizace v Hodoníně, většina dětí pochází odtud a z blízkého okolí, to však ale není podmínkou ani pravidlem. Děti, které s námi jezdí pravidelně a postupně nám z dětského věku odrostou, potom rádi vezmeme jako instruktory. Většina současného vedení také jezdí na tábor od útlého dětství, ani v pozdějším věku se nechtěli vzdát účasti na táboře a tak se postupně naše základna vedoucích rozšiřuje.

2018 Dobrodružství v Narnii

Na letošním táboře nás vtáhne do děje fantasy. Starou skříní vstoupíme do neuvěřitelného světa Narnie, kde potkáme mluvící zvířata a zažijeme magii. Budeme se také muset postavit zlu - Bílé čarodějnici - abychom uťali krutou zimu, kterou na náš tábor uvrhla.  Během tábora se také naučíme i klasické tábornické dovednosti, jakými je například používání sekyry, vázání uzlů a rozdělávání ohně. Celotáborová hra je inspirovaná knihami Letopisy Narnie od C. S. Lewise.

Termín tábora: 15. až 28. července 2018.

Kapacita tábora byla už naplněna. Přijímáme už pouze náhradníky.

Cena

Cena 14 denního pobytu na táboře stojí pro jednoho 3.600 Kč. Zahrnuje stravu pětkrát denně, dopravu, ubytování a odměny. Cena nezahrnuje úrazové pojištění.

 

Vedení dětského letního tábora

Vedení i instruktory tvoří zkušený tým, kteří jezdí na tento tábor několik let. Instruktory tvoří vždy studenti, kteří na tábor jezdili v minulosti jako děti.
 

Mgr. Veronika Martinková
hlavní vedoucí
26 let
studentka a výzkumný pracovník, hlavní vedoucí dělá čtvrtým rokem

Nina King
celotáborová hra
20 let
studentka

Otakar Bucek 
celotáborová hra
16 let
student

MUDr. Martina Blanářová
zdravotnice
27 let

Jaromír Chrenka - Skřítek
zásobovač
50 let

 

Filip Lábadi - Fido
zásobovač
21 let

 

Vanda Chrenková
kuchyně
45 let

 

Mgr. Jiří Vinklárek - Kašpar
kuchyně
57 let
finanční poradce

Jana Herzánová - Veveřice
kuchyně
krejčová

Lenka Sováková
kuchyně
24 let
studentka

 

INSTRUKTOŘI

Albert Hlobil
student
18 let

Martina Hurychová
sociální pracovnice
26 let

Petr Macháček - Machec
student
20 let

Jan Matějka - Matica
student
20 let

Přemysl Skřivánek - Přema z Blatničky
student
20 let

Tereza Tomanová
studentka
16 let

Kamil Trávníček
student
18 let

 

rigiform

Činnost agentury podporuje město Hodonín.

Poděkování obci Olší, především starostovi obce Janu Dvořákovi,
Milušce a Janu Krejčímu, za podporu při organizování tábora.

sklenářství velká kasárna hodonín