Jaromír Chrenka

tel.: 602 739 698

info@bublinahodonin.cz

facebook.com/taborolsi

Program táborů

Hlavní náplní času jsou na táboře rozličná klání, souboje a hry. Jednotlivé hry jsou zasazeny do příběhu, který nás provází celým táborem, tak aby umocnily napínavý děj a zároveň si děti o daném tématu (nenásilnou formou) rozšířily znalosti. Každý den začíná rozcvičkou a končí slavnostním nástupem v krojích s vyhodnocením celého dne. Kromě bodovaných her jsme si na táboře oblíbili různá sportovní klání v basebalu, fotbalu a volejbalu. Pokud to počasí dovolí nebo naopak pokud nám nedovolí nic jiného, chodíme se koupat do nedalekého rybníka Hadrava. V posledních letech, kdy se letní teploty vyšplhaly vysoko nad 30 stupňů, se mnohdy plánované hry změnily na vodní variantu a u rybníka jsme trávili velkou část horkého dne. Děti se na táboře naučí spoustu nových her, základy tábornických dovedností, první pomoci, tábornických písniček, batikování triček apod.

Rodinný tábor:

Pro koho je určen

Rodinný tábor je určený pro rodiny s dětmi asi do 10 let. 

Celým pobytem se prolíná celotáborová hra, do které jsou zapojeny děti i rodiče. Nechybí v ní četba na pokračování, noční hry, bojovky nebo třeba cesta za pokladem.

Každá rodina se vystřídá ve službě v kuchyni i přípravě táborového ohně.

Když přeje počasí, nechybí ani koupání v rybníce, sbírání hub a borůvek. Když počasí nepřeje, máme velké teepee, do kterého se vejde celé táborové osazenstvo.

Naším cílem je zprostředkovat dětem pocit splynutí s přírodou bez rušení vymožeností moderní civilizace. Dát jim možnost usínat v teepee při ohni, na který si samy nachystaly dřevo. Zažít hry v lese, navazovat kamarádské vztahy, začlenit se do kolektivu různě starých dětí.

2018 Pomněnkové království

Kapacita tábora již byla naplněna.

Pomněnkové království

…..Za sedmero horami a devatero řekami u rybníčku Hadrava, bylo jedno malé království.

Vládl v něm dobrotivý král Květoslav. Žil zde spokojeně se se svojí překrásnou dcerou Pomněnkou.

Až jednou – kde se vzal, tu se vzal – objevil se zde zlý černokněžník Bradlovec. Tomu se princezna Pomněnka velice zalíbila. Rozhodl se tedy, že si ji odveze na svůj hrad.

Král Květoslav byl velmi smutný a slíbil velkou odměnu tomu, kdo princeznu Pomněnku najde a vysvobodí ze zajetí zlého černokněžníka.

Putování za princeznou však nebude snadné. Po cestě musíte překonat několik těžkých úkolů, ubránit se loupeživým rytířům nebo překonat několikahlavého draka.

Doposud se nikomu nepodařilo princeznu vysvobodit.

 Najdou se mezi vámi stateční rytíři princi a princezny, kteří nám pomohou princeznu Pomněnku vysvobodit???

Vedení rodinného tábora

Mgr. Hana Kuběnová
program tábora
učitelka

Mgr. Kristína Polášková
program tábora 
učitelka

Jana Herzánová - Veveřice
program tábora
krejčová

Dětský letní tábor:

Pro koho je určen

Na tábor s námi jezdí děti od 9 do 15 let. Jelikož sídlí naše organizace v Hodoníně, většina dětí pochází odtud a z blízkého okolí, to však ale není podmínkou ani pravidlem. Děti, které s námi jezdí pravidelně a postupně nám z dětského věku odrostou, potom rádi vezmeme jako instruktory. Většina současného vedení také jezdí na tábor od útlého dětství, ani v pozdějším věku se nechtěli vzdát účasti na táboře a tak se postupně naše základna vedoucích rozšiřuje.

2019 Robin Hood: Záhada Sherwoodu

Letos se vydáme do daleké historie jedné z tehdy nejmocnějších zemí. Její osud třímal ve svých rukách mocný panovník Richard Lví srdce. Byla to však těžká doba, kterou zmítaly války, útlak a boje, kdy se proti sobě obracel bratr proti bratrovi, soused proti sousedovi. V této době žil i on. Muž, který ztratil vše, aby se poté mohl stát nadějí ostatních. Les se mu stal domovem, uprchlíci a druhové ve zbrani rodinou. Vydejme se proto spolu poznat muže, jenž se z lidového hrdiny stal legendou. Robin Hood.

Termín tábora: 14. až 27. července 2019.

Cena

Cena 14 denního pobytu na táboře stojí pro jednoho 3.900 Kč. Zahrnuje stravu pětkrát denně, dopravu, ubytování a odměny. Cena nezahrnuje úrazové pojištění.

 

Vedení dětského letního tábora

Vedení i instruktory tvoří zkušený tým, kteří jezdí na tento tábor několik let. Instruktory tvoří vždy studenti, kteří na tábor jezdili v minulosti jako děti.
 

Mgr. Martina Hurychová
hlavní vedoucí, celotáborová hra
sociální pracovnice

Nina King
zdravotnice, instruktorka
studentka

Kamil Trávníček
zdravotník, instruktor

Jaromír Chrenka - Skřítek
zásobovač
 

 

Jindřich Blanář
celotáborová hra, instruktor
 

 

Jiří Vinklárek - Kašpar
kuchyně
57 let
finanční poradce

Jana Herzánová - Veveřice
kuchyně
krejčová

Lenka Sováková
kuchyně
fyzioterapeutka

 

INSTRUKTOŘI

Albert Hlobil
student
 

Otakar Bucek
student
 

Petr Macháček - Machec
student
 

Jan Matějka - Matica
student
 

Přemysl Skřivánek - Přema z Blatničky
student
 

Tereza Tomanová
studentka
 

 

rigiform

Činnost agentury podporuje město Hodonín.

Poděkování obci Olší, především starostovi obce Janu Dvořákovi,
Milušce a Janu Krejčímu, za podporu při organizování tábora.

sklenářství velká kasárna hodonín