Jaromír Chrenka

tel.: 602 739 698

info@bublinahodonin.cz

facebook.com/taborolsi

AKTUALITY

Dětský i rodinný tábor proběhnou bez omezení.

Bublina Hodonín

Bublina - agentura pro děti a mládež, z. s. vznikla v roce 1997. Spolek založila skupina rodičů, kteří se chtěli společně scházet a pořádat akce pro své děti. Postupně se spolek rozrůstal, až měl dostatečnou základnu pro uspořádání tábora. Od té doby pořádáme především letní dětský tábor, během roku drobné jednodenní akce a od roku 2016 také rodinný tábor pro rodiče s dětmi v předškolním věku.

Je pro nás už zvykem udělat si každé léto 14 dní čas pro náš tábor na Olší. Rok co rok přijedeme na prázdnou louku uprostřed Jihočeských lesů a vlastníma rukama postavíme stanový tábor a celé jeho zázemí, ze kterého se stane na několik dní náš domov.

Náš tábor je výjimečný tím, že se obejdeme bez elektřiny, pitnou vodu si přivážíme z nedaleké vesnice a děti spí ve stanech tee-pee, kde usínají u (malého) táborového ohně. Kromě tohoto autentického prostředí se snažíme dětem ukázat zásady správného chování v přírodě, nejrůznější tábornické dovednosti a učíme je vzájemné spolupráci a férovému jednání.

Každý rok provází táborem jiné téma, v jehož duchu jsou potom připraveny hry, úkoly, kostýmy a odměny.

rigiform

Činnost agentury podporuje město Hodonín.

Poděkování obci Olší, především starostovi obce Janu Dvořákovi,
Milušce a Janu Krejčímu, za podporu při organizování tábora.

sklenářství velká kasárna hodonín